چسب کفاشی یا چسب پی یو 701 مشهد pu

توضیحات آگهی

چسب کفاشی
یک کیلو و گالن و حلب
به صورت تک فروشی و عمده
ادرس چسب بازرگان اسحاق
مشهد خیابان 17 شهریور جنوبی
جنب 1/1
چسب بازرگان
( نرسیده به چهارا عنصری از سمت میدان ۱۷ شهریور)