چرم فروشی طیبی

توضیحات آگهی

چرم رویال چرم پالرمو چرم صفر شصت وچرم صفر هفتاد وچرم صفر هشتاد چرم وصفر نود چرم تنفسی و غیره از یک متر تا 1000متر باقیمت مناسب کلی وجزی