چرم طبیعی ( گاوی/ بزی)

توضیحات آگهی

فروشی بر حسب ۱ فوت مربع می باشد
هر فوت ۳۰ در ۳۰ سانتی متر هست
حداقل فروش ۱ جلد می باشد
ارسال تبریز رایگان می باشد