پوست بزی، چرم زینتی، پوست بز

توضیحات آگهی

پوست بزی ، مناسب برای پادری و استفاده روی دیوار به عنوان تابلو.
رنگ و طرح خاص