واکس فلزی قوطی شکوفه

توضیحات آگهی

واکس شکوفه
فروش فقط به صورت کارتنی
کارتن شامل ۱۴۴ عدد