فروش چرخ کفاشی تکسوزن و دوسوزن لویس

توضیحات آگهی

**فروش ویژه**
شرایط شرایط
شرایطی شرایطی
چرخ تکسوزنه ACAPITAL
چرخ دوسوزنه ACAPITAL
تحت لیسانس ژاپن
لویس TYPICAL
دینام مگنتی کم مصرف
550W
تنظیم سرعت تا6000rpm
همراه آبندی و آچارکشی