دوره آموزش فرآوری پوست و چرم دباغی

توضیحات آگهی

مدت سه روز همراه با بازدید کارخانه
برخی از سرفصل دوره:
آشنایی با دباغی
اهمیت اقتصادی پوست و چرم
روشهای نگهداری پوست
خرید و فروش پوست
اهمیت درجه بندی پوست و انواع آن
انواع پوست در ارائه به بازار
مراحل تولید از پوست به چرم
کنترل کیفی پوست و چرم
مسائل سرمایه گذاری در ارتباط با پوست و چرم
نحوه اخذ مجوز کارگاه چرم و دباغی
بازدید از کارخانه و مطالب فنی
پرسش و پاسخ
گواهینامه معتبر
ظرفیت دوره محدود
فراساحل نگار