دوردوزفامس دوردوزی کفش فاماس

توضیحات آگهی

انواع دوردوزهای فاماس و منگنه زن .زیره دوزی .دوازده کاره و بافتنی دوز فاماس ترکیه موجود میباشد