خدمات تولید زیره کفش PVC

توضیحات آگهی

تولید زیره کفش pvc یکرنگ ورزشی زنانه بچگانه مارک وجابندی بصورت ضربی ومدل ازشما ساخت قالب وتولید از ما کارگاه ما مجهز به قالبسازی میباشد.
قبول سفارش قالب