تست انعطاف پذیری چرم مصنوعی فلکسومتر Bally

توضیحات آگهی

طبق استاندارد های ISO 5402, ISO 32100
مناسب تست چرم مصنوعی
تست مقاومت چرم مصنوعی به تا شدن های متوالی